ביטוח רכב
לקבלת הצעת מחיר חייג 03-7521521 או ביטוח רכב הפניקס
 
בעמדה סוכנות לביטוח יצרנו עבורך פוליסת ביטוח רכב רחבה ועדכנית ובמחיר אטרקטיבי ללא תחרות.
פוליסת ביטוח רכב מבטיחה לך כיסוי ביטוחי כולל למגוון נזקים שעלולים לקרות לרכבך.
ברכישת ביטוח רכב מקיף, רכבך מוגן כנגד פריצה ל רכב, נזק מפריצה, גניבה, תאונה (כולל אובדן גמור), נזק בזדון, נזקי טבע- שיטפון, סערה וסופה, אש, פגיעה בצד ג' באשמתך ועוד.
עמדה סוכנות לביטוח מספקת לך ביטוח רכב הטוב ביותר במקרים הללו ובנוסף נותנת לך לבחור כיסויים משלימים והרחבות ייחודיות לפוליסת ביטוח רכב המקיף שלך לפי צרכיך.
מהם השירותים המשלימים שביכולתך להוסיף לביטוח רכב מקיף?

להלן הכיסויים הנוספים על מנת לדאוג להגנה מושלמת של ביטוח רכב :
 • ביטוח תיקוני דרך וגרירה.
 • ביטוח לרדיו דיסק.
 • ביטוח שבר שמשות.
 • הגדלת גבול אחריות כלפי צד ג'.
   
   
   
 • רכב חלופי למקרה תאונה או גניבה.
   
   
   
 • ביטוח הגנה משפטית.
   
   
   
 • הרחבת ביטוח אחריות צד שלישי בשל נזקי גוף שאין לבטחם בביטוח חובה .
   
   
   
 • ביטוח אביזרים נוספים .( ביטוח רכב מקיף )
   
   
   
 • ביטוח רכב חדש תמורת ישן. (מוגבל בין שנה לשנתיים על הכביש)(ביטוח רכב מקיף)
   
   
   
 • נזקי רעידת אדמה.
   
   
   
 • ביטול כינון - רכישת הרחבה נוספת המבטלת את השבת הביטוח לקדמותו "-כינון(ביטוח רכב מקיף)
   
   
   

הרחבות אלה ניתנות תמורת תשלום נוסף ברכישת ביטוח רכב מקיף.

Underline
ביטוח רכב צד שלישי:

ביטוח רכב צד ג' מכסה חבות המבוטח בשל נזק שייגרם לרכוש של צד שלישי כתוצאה
משימוש ברכב המבוטח בתקופת הביטוח.
חברת הביטוח תשלם בשם המבוטח את כל הסכומים שהמבוטח יהיה חייב לשלם
בשל מקרה הביטוח עד לגבול האחריות הנקוב ברשימה לגבי נזקי רכוש של צד שלישי.
ניתן ואף מומלץ להגדיל את סכום האחריות של חברת הביטוח.


ביטוח חובה :


הוראות החוק מחייבות ביצוע ביטוח חובה לכל רכב מנועי.

ביטוח החובה נועד לכיסוי נזקי גוף בלבד וזאת כתוצאה משימוש ברכב מנועי
עפ"י פקודת ביטוח רכב מנועי.
לקבלת הצעת מחיר חייג 03-7521521 או
ביטוח רכב

?????     ??? ????

iMoon ????? ????????? ???????