ביטוח קבלנים
השוואת ביטוח קבלנים

להשוואה ולקבלת הצעת ביטוח קבלנים מ 5 חברות ביטוח מובילות  חייג 03-7521521      או   


ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח קבלנים :

לחברתנו נסיון של למעלה מ 20 שנים בביטוח עבודות קבלניות, אם השנים פתחנו עבור לקוחותינו פוליסה יחודית בשיתוף עם חברות הביטוח המובילות.
בין לקוחותינו קבלנים המבצעים פרוייקטים למשרד השיכון והבינוי, משרד הביטחון , רכבת ישראל עיריות ועוד.
למי מתאימה הפוליסה ל ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח קבלנים  ? ל קבלנים שעוסקים בתחום הבניה לרבות קבלנים לבניה קבלנים לעבודות  פיתוח ותשתיות קבלנים לשיפוצים ואפילו לאנשים פרטיים שבונים באופן פרטי ביטוח בנה ביתך

להלן פרוט הכיסויים בפוליסת ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח קבלנים :
 • נזק לפרוייקט - נזק שיכול להיגרם לרכוש תוך כדי מהלך העבודה כתוצאה מאירוע תאונתי פתאומי ובלתי צפוי מראש אשר קרה לעבודה המבוטחת בתקופת הכיסוי הביטוחי.
 • נזק לצד שלישי- אירוע תאונתי, פתאומי ובלתי צפוי מראש, אשר נגרם כתוצאה ישירה מביצוע עבודות הפרוייקט המבוטח וגרם נזק לצד שלישי: מוות, פגיעה גופנית, ליקוי גופני או מחלה ונזק פיזי לרכושו של הצד השלישי.
 • חבות מעבידים- נזק שיכול להיגרם לעובדים של הקבלן או לעובדים של קבלני משנה. הנזק הינו "היזק גופני או מוות כתוצאה מתאונה או מחלה לאחד או יותר מעובדי המבוטח שאירעו תוך כדי ועקב עבודתו בפרוייקט המבוטח ברשימת הפוליסה".

מקובל להרחיב את הפוליסה הסטנדרטית ל ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח קבלנים בהתאם לצרכים של הפרוייקט ושל הקבלן.

להלן ההרחבות האפשריות בביטוח עבודות קבלניות,ביטוח קבלנים  חלקן בתוספת כספית :
 • ביטוח נזקי טבע (שטפונות , ברד, גשם).
 • ביטוח נזקי רעידת אדמה.
 • ביטוח מבני עזר זמניים באתר.
 • ביטוח הוצאות מיוחדות.
 • ביטוח סחורה בהעברה.
 • ביטוח פריצה וגניבה.
 • ביטוח רכוש עליו עובדים- רכוש סמוך או רכוש שעליו מתבצע הפרוייקט והוא בבעלות היזם.
 • ביטוח מתקנים וציוד קל.
 • פינוי הריסות בעקבות מקרה ביטוח.
 • ביטוח נזק ישיר ונזק עקיף כתוצאה מתכנון לקוי.
 • ביטוח הרעדה והחלשת משען.
 • ביטוח תביעות שיבוב מהמוסד לביטוח לאומי.
 • ביטוח פגיעה בכבלים וצינורות תת קרקעיים.
 • ביטוח כלים כבדים שאינם חייבים במסגרת ביטוח חובה.

להשוואה ולקבלת הצעת ביטוח קבלנים מ 5 חברות ביטוח מובילות  חייג 03-7521521      או       חומר מיקצועי על ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח קבלנים:

קבלנים רבים טועים כאשר הם מבקשים לערוך פוליסה ל ביטוח קבלנים ומסתפקים בביטוח צד שלישי
ו ביטוח חבות מעבידים.
חשוב מאוד כי פוליסת ביטוח קבלנים תכלול בתוכה הרחבות נוספות ותיתן כיסוי ביטוחי גם ל קבלנים שעובדים באתר לקבלני משנה ולעובדיהם.
בנוסף רצוי כי שהפוליסה תורחב לכסות את כל הרכוש באתר לרבות רכוש שעליו עובדים ורכוש סמוך.
הרחבה נוספת וחשובה מאוד היא ביטוח לנזק ישיר כתוצאה מתכנון לקוי,חומרים לקויים ,עבודה לקויה.
כמו כן  רצוי לדעת שקבלנים העובדים במספר אתרים במקביל, יכולים לבטח כל אתר בנפרד או לרכוש פוליסת ביטוח קבלנים פתוחה אשר תגדיר מראש את ההרחבות תנאי הפוליסה והמחיר לכל השנה ובכך תקבעו את המחיר ואת הכיסויים הביטוחיים.
וכל שישאר לכם הוא ולדווח במהלך השנה על כל עבודה חדשה.

לקבלת הצעת ביטוח קבלנים  חייג  03-7521521  או             
?????     ??? ????

iMoon ????? ????????? ???????