צור קשר

רח' בר כוכבא 23 בני ברק  מיקוד: 
 51260022  טל': 03-7521521  פקס: 03-7521520


קארין בלאו
- מנהלת עסקים ודירות.      karin@emdabit.co.il

  
רחלי חליל  -  מנהלת תחום פנסיוני.  racheli@emdabit.co.il
         

נועם קלט - סמנכ״ל מכירות.     noam@emdabit.co.il


הוא לי בלאו -  בעלים.                huli@emdabit.co.il
 שם
טלפון
דואר אלקטרוני
נושא
        

iMoon מערכת ניהול תוכן