ביטוח משכנתא - השוואה

השוואת ביטוח משכנתא

 

ביטוח משכנתא:

 

מהו ביטוח משכנתא ? ביטוח משכנתא נועד להבטיח לנותן ההלוואה (בנק ,חברת ביטוח ,או גוף פיננסי אחר ) כי בעת אסון חלילה יקבל הבנק פיצוי כספי שיפרע את גובה ההלוואה.ביטוח משכנתא מכסה שני מקרים עיקריים ,האחד ביטוח חיים במקרה של מוות של אחד הלווים ,
או מקרה של נזק לנכס, ביטוח משכנתא יש יתרונות נוספים כגון ביטוח נזקים כמו נזקי צנרת שיכולים לצוץ בבית ותיקונם עולה לפעמים הרבה כסף .
כיום אין שוני בין הפוליסות לביטוח משכנתא הקיימות בין חברות הביטוח למעט נושא הפרמיה לתשלום

 

הבדל בין מחיר ביטוח המשכנתא יכולים להגיע בכל תקופת ההלוואה לעשרות אלפי שקלים. הסיבה לכך היא בעיקר היסטורית. בעבר הבנק היה מבטח את הלווים דרכו אוטומטית עם לקיחת ההלוואה ולא ניתן היה לבחור את המבטח .
חשוב לדעת כי כיום ניתן להעביר את ביטוח המשכנתא בכל עת מהבנק.

 

העברת ביטוח המשכנתא מהבנק נעשית על ידנו והיא אינה כרוחה בתשלום כל שהוא.

 

ביטוח חיים ל משכנתא

 

אחד הכלים של הבנק לוודא כי המשכנתא תפרע הוא ביטוח משכנתא. ביטוח זה מבטיח שבמקרה מוות של אחד או יותר מהלווים יפרע החוב לבנק ע"י חברת הביטוח.

 


כל לווה חייב בביטוח משכנתא. עם זאת, יתכנו מקרים בהם יהיה הלווה פטור מביטוח זה, אם מפאת גילו המופלג ואם בגין מצבו הבריאותי. סכום הביטוח במקרה זה הוא גובה ההלוואה אך יתכנו מקרים בהם סכום הביטוח יהיה גבוה יותר ויתאפשר ליורשים החוקיים לקבל גם פיצויים.. כמובן שככל שסכום הביטוח גבוה יותר יהיה התשלום החודשי גבוה יותר לכן מומלץ לשמור על סכום ביטוח המשכנתא בגובה ההלוואה לאורך השנים, גם כאשר יתרתה יורדת.
יתרון נוסף ללווה בבטוח חיים משכנתא הוא ישאיר אחריו יורשים שיהיו זקוקים לדיור אך לא יהיה בידם לפרוע את תשלומי משכנתא . במקרה זה יפנו היורשים לחברת הביטוח שתשלם את החוב והם ימשיכו להחזיק בנכס ללא התחיבות לבנק.
כיום, כל סוגי ההלוואות מותנות בביטוח משכנתא
,

 

ביטוח נכס

 

ניתן לבטח ב ביטוח משכנתא את הנכס, ביטוח זה נועד לשמירת שלמותו של המבנה \ דירה במקרה נזק. סכום הביטוח משקף את עלות הבנייה ונקבע לפי משתנים שרירותיים. אל לכם לחשוב שסכום הכיסוי, המכונה גם סכום ביטוח הנכס, מהווה מדד לערך השוקי של הנכס, הוא רק מעריך את סכום הפיצוי במקרה נזק על סמך עלות הבנייה.

לרכישת ביטוח נא לחייג ל- 03-7521521 או


 


?????     ??? ????

iMoon ????? ????? ????