ביטוח תרמילאים
                        ביטוח נסיעות חו"ל - ביטוח Mochiler  רק 1.75 $ ליום !  
 
 
מה כוללת תוכנית ביטוח :
  • הוצאות רפואיות בחו"ל, כיסוי לספורט אתגרי וספורט אקסטרים – עד 1,200,000 $
  • איתור וחילוץ – על ידי "מגנוס איתור וחילוץ בינלאומי" – עד 130,000 $ כלול במחיר !!!
  • "מחזירים אותך הביתה" – במקרה של פגיעה מנטלית כתוצאה משימוש בסמי הזיה, יועמד צוות מיומן הכולל פסיכיאטר, במקרה הצורך.
  • אפשרות להרחבת ביטוח למצב רפואי קיים עד 200,000 $
  • אבחון ראשוני ואשפוז חרום עד 30,000 $ בהריון עד שבוע 23.
  • פיצוי במקרה של מוות או נכות כתוצאה מתאונה עד 20,000 $


להלן עיקרי הכיסויים :

הכיסוי

גבול אחריות המבטח

השתתפות עצמית

גבול אחריות המבטח

1,200,000 $

כמפורט להלן

הוצאות רפואיות בעת אשפוז בחו"ל

כלול בגבול האחריות

ללא השתתפות עצמית

הוצאות העברה ברכב יבשתי

כלול בגבול האחריות

ללא השתתפות עצמית

פינוי אווירי ממקום האירוע לבי"ח קרוב

כלול בגבול האחריות

ללא השתתפות עצמית

הטסה רפואית לישראל

כלול בגבול האחריות

ללא השתתפות עצמית

הוצאות רפואיות שלא בעת אישפוז בחו"ל תרופות -
טיפול חרום בשיניים -

כלול בגבול האחריות
כלול בגבול האחריות
500$

דרום אמריקה/ מדינות המזרח/ואפריקה -ללא השתתפות עצמית.
שאר המדינות - 35 $ לאירוע

המשך אשפוז בישראל בבית חולים ציבורי עקב אירוע של תאונה

365 יום או עד 100,000 $

ללא השתתפות עצמית

המשך הוצאות רפואיות בישראל עקב
מחלה גיאוגרפית

90 יום או עד 100,000 $

ללא השתתפות עצמית

המשך הוצאות רפואיות בישראל שלא בעת אשפוז

6000 $

ללא השתתפות עצמית

הוצאות טיפול פסיכולוגי

400 $

ללא השתתפות עצמית

ביטול נסיעה /קיצור נסיעה

5000 $/7000$

ללא השתתפות עצמית

הוצאות עקב שהות בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח:
כרטיס נסיעה
מלון בחו"ל

2000 $
1000 $

ללא השתתפות עצמית

נסיעת חרום של בן משפחה קרוב

2000 $

ללא השתתפות עצמית

הוצאות משפטיות בהליכים פליליים

5000 $

ללא השתתפות עצמית
הפסד שכר לימוד

1500 $

ללא השתתפות עצמית

מילוט

1500 $

ללא השתתפות עצמית

בטול נסיעה עקב צו 8

1500 $

ללא השתתפות עצמית

העברת גופה

כיסוי מלא

ללא השתתפות עצמית

חבות צד ג'

100,000 $

ללא השתתפות עצמית

תאונות אישיות

20,000 $

ללא השתתפות עצמית
ללא דמי ביטוח נוספים מגן למוצ'לרמגן איתור, חילוץ ופינוי

130,000 $

ללא השתתפות עצמית

מגן אקסטרים / ספורט אתגרי

כלול בגבולות אחריות הפוליסה להוצאות רפואיות

ללא השתתפות עצמית

מגן אקסטרים לטיפול, שיקום שיניים וחניכיים

1000 $

ללא השתתפות עצמית

מגן למוצ'ילרית - הריון עד שבוע 22

מותנה כי ההריון אובחן לראשונה בחו"ל


אבחון ראשוני

250 $

ללא השתתפות עצמית

הוצאות אשפוז חירום

30000$

ללא השתתפות עצמית

מגן נפשי למוצילר-נפגע סמי הזייה

דרום אמריקה/מדינות המזרח/אפריקה-ללא השתתפות עצמית שאר המדינות-35$ לאירוע


אשפוז חירום פסיכיאטרי בחו"ל

5000 $

ללא השתתפות עצמית

הוצאות העברה לישראל

10,000 $

ללא השתתפות עצמית

הוצאות איתור וחילוץ

15,000 $

ללא השתתפות עצמית

חלק ג' - הרחבות תמורת דמי ביטוח נוספיםהחמרה של מצב רפואי קודם - בכפוף לחיתום ולאישור מבטח מראש

200,000 $

ללא השתתפות עצמית
כבודה ( מטען אישי נלווה )

2000 $

35 $ לאירוע

דברי ערך

500 $

35 $ לאירוע

תרמיל/ תיק גב

300 $

35 $ לאירוע

גניבה מתא מטען/ שמירת חפצים

400 $

35 $ לאירוע

איחור בהגעת כבודה

150 $

35 $ לאירוע

שחזור מסמכים

100 $

35 $ לאירוע

מסרטת וידאו

700 $

35 $ לאירוע


 
דמי ביטוח חו"ל :

דמי הביטוח מחושבים לפי יום ביטוח ולמבוטח עד גיל 35 כמפורט:

אופן התשלום: באמצעות כרטיס אשראי במעמד עריכת הפוליסה.
 
* 1.75$ ליום  .
 
 
 
* תוספת מטען 0.25$ ליום

שירותי חירום וסיוע למבוטח

שירותי החירום והסיוע פועלים 24 שעות וכוללים:

  • מענה באירוע חירום כדוגמת אשפוז , תיאום פינוי אווירי ,הטסה רפואית ועוד.
  • התייעצות טלפונית עם רופא ישראלי .
  • תמיכה טלפונית פסיכולוגית במקרה חירום.

להצטרפות ולרכישת פוליסה נא לחייג ל- 03-7521521 או      

נשמח לעמוד לשירותכם בכל עת,

הדפסה     שלח לחבר

iMoon פיתוח אפליקציות אינטרנט